Pravdepodobnosť

hodnota vyčísľujúca istotu resp. neistotu výskytu určitej udalosti