Pranostika súčasť ľudovej slovesnosti. Vznikli na základe pozorovania prírodných javov, ktoré ľudia zovšeobecnili. Táto stránka obsahuje niekoľko pranostík na tému leto
(od 22. jún - 23. september)

Júl upraviť

Sv. Jakub (25. júl) upraviť

Sv. Anna (26. júl) upraviť

  • Keď je po sv. Anne, hneď si sedliak klobúk nahne.
  • Svätá Anna, chladno zrána.

August upraviť

Sv. Vavrinec (10. aug.) upraviť

  • Ak na sv. Vavrinca prší, bude po dyniach.
  • Na sv. Vavrinca švábka ide do hrnca.
  • Vavrinec ukazuje aká jeseň nastupuje.

Sv. Filip (23. aug.) upraviť

  • Ak má Filip v sprievode hromy, blíži sa dážď a veľa sa urodí.

Ján Krstiteľ (29. aug.) upraviť

Ak bude na sťatie Jána Krstiteľa pršať, pokazia sa orechy.