Potenciál

Podobné slová: možnosť, schopnosť, výkon, kapacita