Pomoc:Ako citovať

Aby sme zachovali jednotný vzhľad bibliografických citácií, je potrebné držať sa nasledujúcemu navrhnutému spôsobu citovania.

Poznámka na úvod: Lepšie aspoň hoc aká forma citácie ako žiadna. ;) Má to poslúžiť skôr len ako pomocník.

Bibliografické citácie podľa ISO 960Upraviť

Do citácií sa píšu maximálne traja autori bez titulov. Rodné meno sa môže skrátiť. Ak je autorov viac, uvedie sa len prvý zo skratkou et al. Za menom autora/autorov nasleduje dvojbodka.

Príklad
PRIEZVISKO, Meno:
PRIEZVISKO, M., ĎALŠIE, P., POSLEDNÉ, M.:
CHOVANCOVÁ, B. et al.:

Názov diela píšeme kurzívou v pôvodnom jazyku dokumentu. Ak za názvom nasleduje podnázov, oddelíme ho dvojbodkou, medzerou a ukončíme bodkou: ''Názov diela: Podnázov''.

Príklad
BRAY, E. et. al.: Namespaces in XML 1.0 (Second Edition): W3C Recommendation 16 August 2006. [online] ...

Ak sa nejedná o prvé vydanie treba to uviesť. Ďalšie údaje sú Miesto vydania: Vydavateľ, Rok vydania, rozsah alebo citovaná strana. ISBN XXXXXX.

Príklad
STEPHEN, Prata: Mistrovství v C++. 2. vyd. Brno: Computer Press, 2004. 1006 s. ISBN 80-251-0098-7.
<ref>CHOVANCOVÁ, B. et al.: ''Finančný trh''. Bratislava: Iura Edition, 2006. s. 75.</ref>

Zoznam referenciíUpraviť

Po pridaní referencií pri citáty vložíme na koniec stránky pred Iné projekty a Externé odkazy nasledujúci kód, ktorý vytvorí ich zoznam:

== Referencie ==
<references />

Viac citátov z rovnakého zdrojaUpraviť

Pridáme rovnaký identifikátor: name="identifikatorXYZ"

prvý citát <ref name="identifikatorXYZ">bibliografická citácia XYZ</ref>
druhý citát <ref name="identifikatorXYZ">bibliografická citácia XYZ</ref>


Šablóny citáciíUpraviť

Pre často používané citácie sú vytvorené šablóny, kde parametrom je číslo strany.

Príklad
<ref>{{cerven2|6}}</ref>

Pozri Kategória:Šablóny citácií

Bol to len ďalší zo spôsobov benevolentnej normy? Áno, takúto som si určil a použil v bakalárke po jej celovečernom skúmaní.