Podobné slová: lysina, plocha

PatrickStewart2004-08-03.jpg