Neznášanlivosť

Opak slova: láska Podobné slová: nezhoda, intolerancia