Nerozhodnosť

Opak slova: istota Podobné slová: váhanie, neistota, skepsa