Podobné slová: myšlienka, popud, idea, impulz, motív, vnuknutie, podnet