Modloslužba

Podobné slová: uctievanie, modlárstvo