Leňoch

rozlišovacia stránka

Podobné slová: človek, darebák, tvor, lenivec