Leňoch

rozlišovacia stránka
Bradypus.jpg

Podobné slová: človek, darebák, tvor, lenivec