Komunikácia

výmena informácií medzi jej účastníkmi