Klub

združenie ľudí spojených spoločným záujmom alebo cieľom

Podobné slová: združenie, spoločnosť