Klub

združenie ľudí spojených spoločným záujmom alebo cieľom