Otvoriť hlavné menu

Jazda

rozlišovacia stránka
Andrew Thornton.jpg

Opak slova: stáť