Invoking Darkness

Invoking Darkness (Spomínanie temnoty) je posledná kniha z trilógie zo sveta Babylonu 5 The passing of the Techno-mages (Odchod technomágov)


  • Prečo si?

KoshUpraviť

  • Niečo musí byť obetované, aby mohlo byť všetko zachránené. (Jadro vorlonskej filozofie)

IníUpraviť

  • S každým svetlom je zrodený tieň. (Nápis na monumente Tieňov)