Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: množstvo, nadbytok, prebytok, štedrosť