Opak slova: chválenie Podobné slová: pohŕdanie,urážanie, potupenie