Podobné slová: klapka, spona, tlačidlo

Enter button.jpg