Otvoriť hlavné menu
Enter button.jpg

Podobné slová: klapka, spona, tlačidlo