Duchaplnosť

Podobné slová: bystrosť, dôvtip, dômyselnosť Opak slova: bezduchosť