Dokázanie

Podobné slová: potvrdenie, overenie, tvrdenie, dôkaz