Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: dlh Opak slova: zisk, úrok, výnos