Distribúcia

Podobné slová: posielanie, pošta, rozdeľovanie