Desaťtisíc

Podobné slová: jeden, ... , sto, ... tisíc, milión