Desaťtisíc

Podobné slová: jeden, ..., sto, ... tisíc, milión