Otvoriť hlavné menu

Podobné slová: krutosť, surovosť, dravosť, vandal