St Maria Sehnde Gottesdienst.jpg

Podobné slová: klaňanie, vzývanie