66

prirodzené číslo

Podobné slová: 1, 10, 60, 66, 70, 100