Žid

semitský národ, ktorý pochádza z oblasti Blízkeho východu

Podobné slová: izraelita