Podobné slová: dar, všimné Podobné slová (druhý synonymický rad): korupcia